Resultaten en Inlichtingen

 
Als u belt voor een uitslag van een bloedonderzoek of een dringende vraag hebt, doet u dat tijdens de raadplegingsuren.
Deze gesprekken moeten tot een minimum beperkt worden. (met dank vanwege de patiënt die dan bij ons zit).
UItgebreide toelichting kan alleen op een raadpleging.