Resultaten en inlichtingen

Als u belt voor een uitslag van een bloedonderzoek of een dringende vraag hebt, doet u dat tijdens de raadplegingsuren.
Deze gesprekken moeten tot een minimum beperkt worden. (met dank vanwege de patiënt die dan bij ons zit).
UItgebreide toelichting gebeurt beter op een raadpleging.