Voorschriften en attesten

Medicatie aan 't minderen?
Daar moet je niet voor bij ons zijn maar wel in de apotheek: bij ons moet je dan wel de medicatie laten VOORschrijven. (NAschrijven mag eigenlijk niet)
Wij moeten beoordelen of bestaande medicatie nog OK is: nog nodig? te vervangen? dosering OK? interacties? nevenwerkingen?.
Dat kan natuurlijk beter tijdens een raadpleging dan via telefoon of mail..
Kijk na, voor u komt, welke voorschriften en attesten u nodig hebt.
Breng liefst uw lijstje met chronische medicatie mee op de raadpleging.
Normalerwijze krijgt u genoeg medicatie voorgeschreven tot het opnieuw tijd is voor een controleraadpleging.
Als u of wij toch iets vergeten waren is het normaal dat u daarvoor belt.  
 
 
Wie  telefonisch voorschriften of attesten vraagt kan zich voorstellen dat de patiënt die voor ons zit dat niet fijn vindt.
Het  stoort tijdens de raadpleging altijd het contact dokter-patiënt en moet een uitzondering blijven.
Telefonisch bestelde recepten hoeven niet aan de deur afgehaald. Ze worden binnen 24 uur verzonden naar de apotheek.